Get your tickets for the 2024 Lakeside World Championship now

Asada and Ouuchi win 41st Japan Open 2014. Uchida win Youth event

12 September 2014

Mens Results Country Womens Results Country 1. Seigo Asada Japan 1. Mayumi Ouuchi Japan 2. Katsuya Aiba Japan 2. Asako Hiyama Japan 3. Masashi Kajiro Japan 3. Stacy Bromberg U.S.A. 3. Hiroaki Shimizu Japan 3. Sayaka Inoue Japan 5. Hiromitsu Tsuji Japan 5. Kaori Sagawa Japan 5. Noboru Hirose Japan 5. Asami Ito Japan 5. Kenji Taguchi Japan 5. Yukari Asano Japan 5. Hiroshi Watanobe Japan 5. Erina Ogura Japan 9. Kazuya Uchida Japan 9. Yoshie Sato Japan 9. Taiyo Nishimata Japan 9. Mayumi Kurakata Japan 9. Kenichi Ajiki Japan 9. Azusa Ito Japan 9. Daisuke Dobashi Japan 9. Tomoko Hirayanagi Japan 9. Kenji Fukuda Japan 9. Akiko Shimazaki Japan 9. Alex Hon Hongkong 9. Kiyo Shimizu Japan 9. Shinya Oshiro Japan 9. Rie Soma Japan 9. Shigeru Yoshida Japan 9. Rena Kema     Youth Results Country 1. Kazuya Uchida Japan 2. Taiyo Nishimata Japan 3. Kenichi Ajiki Japan 3. Daisuke Dobashi Japan 5. Kenji Fukuda Japan 5. Alex Hon Hongkong 5. Shinya Oshiro Japan 5. Shigeru Yoshida Japan