Get your tickets for the 2024 Lakeside World Championship now

Puma New Zealand champions: Carmichael and Osborne

Mens Results Country   Womens Results Country 1. Tony Carmichael NZ   1. Tina Osborne NZ 2. Craig Pullen NZ   2. Rachel Padget NZ 3. Greg Moss NZ   3. Meta Reid NZ 3. Bernie Smith NZ   3. Jo Steed NZ 5. Peter Hunt NZ   5. Nicole Regnaud NZ 5. Steve Gooch NZ   5. Kate Keefe NZ 5. Mark Mcgrath NZ   5. Anna Neho NZ 5. Neville Moss NZ   5. Dawn Unuka NZ 9. Brian Steed NZ   9. Heather Siebers NZ 9. Tony Bull NZ   9. Polly Luke NZ 9. Jonathan Silcock NZ   9. Lorraine Pike NZ 9. Peter Carmichael NZ   9. Peggy Wikaira NZ 9. Landon Gardiner NZ   9. Leah Price NZ 9. Mike Day NZ   9. Georgia Wilson NZ 9. Joe Temarama NZ   9. Selina Baker-Clemas NZ 9. Christopher Clements NZ   9. Helen Makiha NZ