Get your tickets for the 2024 Lakeside World Championship now

Results from the Japan Open 2011

Mens Results
1. Hiroaki Shimizu
2. Katsuya Aiba
3. Hiroki Kobayashi
3. Daisuke Takeyama
5. Ken Okubo
5. Kengo Tsukuda
5. Toshihide Hirota
5. Hajime Tabata
9. Kenta Kaneko
9. Junpei Machida
9. Nobuaki Sanada
9. Takashi Sakakibara
9. Masaaki Higashida
9. Masaki Kazusa
9. Takuya Goto
9. Tatsuya Taguchi Country
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan Womens Results
1. Naoko Komine
2. Mayumi Ouchi
3. Tamao Gunji
3. Yoshimi Shindo
5. Risa Yoshida
5. Yuka Hamasaki
5. Junko Waizumi
5. Kazumi Nakagawa
9. Yurie Takeda
9. Yoko Kato
9. Mariko Adachi
9. Riko Aso
9. Yoko Tsukui
9. Tomomi Yagaguchi
9. Namiko Ishikawa
9. Yuko Taniguchi Country
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan

Click here for complete results