Go To Lakeside World Championships 2023 Page

Anelia Eneva

Nationality

Bulgaria

WDF East Europe Women

#41

WDF Main Ranking Women

#598

2024 World Championship Race Table WDF Main Ranking Women

#359

2024 World Champ Regional Race Table East Europe Women

#31

Titles Won

WDF/BDO Former Ranked Tournament

WDF/BDO Ranking Tournaments