Get your tickets for the 2024 Lakeside World Championship now

Anelia Eneva

Nationality

Bulgaria

WDF East Europe Women

#53

WDF Main Ranking Women

#607

2024 World Championship Race Table WDF Main Ranking Women

#486

2024 World Champ Regional Race Table East Europe Women

#44

Titles Won

WDF/BDO Former Ranked Tournament

WDF/BDO Ranking Tournaments