Go To Lakeside World Championships 2023 Page

Kathleen Martin

Nationality

Australia

WDF Australia Women

#12

WDF Main Ranking Women

#122

2024 World Championship Race Table WDF Main Ranking Women

#88

2024 World Championship Regional Race Table Australia Women

#13

2024 Australian Open Race Table Region Australia Women

#9

2024 Australian Open Race Table WDF Main Ranking Women

#64

Titles Won

WDF/BDO Ranking Tournaments