Get your tickets for the 2024 Lakeside World Championship now

Kornelija Lusaite

Nationality

Lithuania

WDF North Europe Women

#24

WDF Main Ranking Women

#271

2024 World Championship Race Table WDF Main Ranking Women

#434

2024 World Champ Regional Race Table North Europe Women

#42

Titles Won

WDF/BDO Ranking Tournaments

WDF/BDO Youth Tournament