Pete Polinski

Nationality

United States

Nickname

Primrose Pete

Titles Won

Former Other Tournament

WDF/BDO Ranking Tournaments