Tobias Fischer

Age

23

Nationality

Austria

WDF Main Ranking Men

#1159

WDF Main Ranking Men Race Australian Open

#1024